ปฏิทินกิจกรรม

การจัดการความรู้

Kasikorn  Business Tecnology  Group ( KBTG)

Kasikorn Business Tecnology Group ( KBTG)

อ.สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ และ คณะอนุกรรมการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชม Kasikorn Business Tecnology Group ( KBTG) ซึ่งเป็นออฟฟิศที่ทันสมัย และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการปัจฉิมนิเทศ

โครงการปัจฉิมนิเทศ

คณะบริหารธุกิจได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศใน วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562...


โครงการบริหารรักษ์ไทย ครั้งที่ 9

โครงการบริหารรักษ์ไทย ครั้งที่ 9

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบริหารรักษ์ไทย ครั้งที่ 9 โดยมี วัตถุประสงค์ ...

“สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์” (CP. Leadership Institute: CPLI)

“สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์” (CP. Leadership Institute: CPLI)

อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจและคณะอนุกรรมการ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ...


ทักษะการทำงานเป็นทีม Harmony – Premium ด้วยศาสตร์แห่งความสุข

ทักษะการทำงานเป็นทีม Harmony – Premium ด้วยศาสตร์แห่งความสุข

คเมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารคณะ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ start up

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ start up

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาความรู้สู่การ เรียนการสอนและการวิจัย ในหัวข้อ “พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ start up” ...สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : [email protected]