ปฏิทินกิจกรรม

การจัดการความรู้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ start up

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ start up

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาความรู้สู่การ เรียนการสอนและการวิจัย ในหัวข้อ “พลิกแนวคิด ต่อยอดธุรกิจ start up” ...

โครงการศึกษาดูงาน 2/2560 สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

โครงการศึกษาดูงาน 2/2560 สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

ในภาคการศึกษา 1/2560 สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและเปลี่ยนประสบการณ์ ...


โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภาคการศึกษา 1/2560

ในภาคการศึกษา 2/2560 สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ...

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ ...


รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต ร่วมประชุมกับเครือข่าย สสอท.

รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต ร่วมประชุมกับเครือข่าย สสอท.

อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมประชุมเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ...

คณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการ สสอท. สาขาบริหารธุรกิจ เข้าพบ ศาสตรจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการ สสอท. สาขาบริหารธุรกิจ เข้าพบ ศาสตรจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพร้อมคณะผู้บริหาร...สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th