ปฏิทินกิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ Business Plan Competition คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ Business Plan Competition คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560


โครงการ Marketing Grand Sales 2018:ตลาดวัฒนธรรมอาหารไทย 4 ภาค ครั้งที่ 4

โครงการ Marketing Grand Sales 2018:ตลาดวัฒนธรรมอาหารไทย 4 ภาค ครั้งที่ 4

นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ "Thailand Computer Competition 2017"


โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม 2560

โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม 2560

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการตลาดนัดวัฒนธรรมในรายวิชา...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ E-Commerce

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ E-Commerceสายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th