ปฏิทินกิจกรรม

การจัดการความรู้

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ ...

รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต ร่วมประชุมกับเครือข่าย สสอท.

รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต ร่วมประชุมกับเครือข่าย สสอท.

อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมประชุมเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ...


คณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการ สสอท. สาขาบริหารธุรกิจ เข้าพบ ศาสตรจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการ สสอท. สาขาบริหารธุรกิจ เข้าพบ ศาสตรจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพร้อมคณะผู้บริหาร...

คณะบริหารธุรกิจ จับมือคณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการสสอท.(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)เข้าพบผู้อำนวยการดีป้า (DEPA)

คณะบริหารธุรกิจ จับมือคณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการสสอท.(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)เข้าพบผู้อำนวยการดีป้า (DEPA)

อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพร้อมคณะผู้บริหาร...


โครงการฝึกอบรม การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) สำหรับนักศึกษา

โครงการฝึกอบรม การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) สำหรับนักศึกษา

โครงการ Smart Leadership ภาวะผู้นำในยุค 4.0

โครงการ Smart Leadership ภาวะผู้นำในยุค 4.0สายตรงคณบดี

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1151
Email : senee.suw@kbu.ac.th